Quy trình lắp đặt

Chia sẻ

1.1. Hướng dẫn lắp đặt và vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tôn

Loại 1: Hệ thống giàn giá inox-304

 • Sử dụng inox làm khung xương, giá đỡ áp mái, dùng vít tôn bắn nối từ inox với khung xương mái tôn (khoảng cách giữa các xương là 2.5-3m, sử dụng hộp 30x60x1.5mm, hoặc 40x80x1.5mm).
 • Hàn xương với giá đỡ. Đặt lỗ chờ bắt kẹp vào tấm pin.
 • Lắp đặt tấm pin theo thiết kế, dùng Kẹp biên và Giữa bắt vít hoặc bulong xuống thanh giá đỡ.

Loại 2: Hệ thống giàn giá nhôm định hình

 • Sử dụng nhôm định hình làm khung giá đỡ.
 • Dùng bát chữ L bắt vít bắn xuống khung xương mái
 • Dùng bulong, con chạy bắt kẹp giữa thanh rail định hình với bát chữ L
 • Lắp đặt tấm pin theo thiết kế, dùng kẹp biên và kẹp giữa bắt bulong với con chạy xuống thanh rail.

Loại 3: Hệ thống giàn giá đỡ bằng ống, hộp, kẽm, thép V, chân chữ Z

 • Sử dụng kẽm hộp và thép chữ V làm khung xương, giá đỡ, tương tự Inox.

1.2. Lắp đặt hệ thống mặt trời áp mái ngói

 • Khoan trực tiếp lên mái bê tông (6mm), hàn chân giá trụ đỡ đối với những nhà mái bê tông
 • Hàn khung xương, giá đỡ lên chân trụ theo loại 1 và 3.
 • Hàn, bắn vít tương tự như mái tôn.
 • Sử dụng bát mái ngói nhô lên với những nhà có kèo gỗ hoặc kẽm, sắt.
 • Đối với loại 2, ta bắt trực tiếp bát chữ L lên chân cột hoặc gắn vào bát mái ngói và thực hiện tương tự áp mái tôn.

1.3. Lắp đặt trên mặt bằng với cao độ theo yêu cầu

 • Đối với hệ thống loại 1 hoặc loại 3, ta sử dụng bản mã 100x100x3mm, hàn ống p75×1.8mm làm chân trụ.
 • Hàn khung xương, giá đỡ đặt tấm pin theo yêu cầu thiết kế.
 • Đặt tấm pin và bắt kẹp biên trên khung giá.
 • Đối với hệ thống loại 2, ta sử dụng thiết bị phụ kiện lắp đặt đi kèm.

Cùng chuyên mục