Nguyên lý hoạt động điện mặt trời

Chia sẻ
Các tấm pin năng lượng mặt trời chuyển đổi bức xạ mặt trời thành dòng điện một chiều. Dòng điện đó sẽ được chuyển hóa thành dòng điện xoay chiều bởi inverter được trang bị thuật toán MPPT (Maximum Power Point Tracking) nhằm tối ưu hóa năng lượng tạo ra từ hệ thống pin mặt trời.

Cùng chuyên mục